Narcose

Een groot aantal Nederlanders is bang voor de tandarts en/of kaakchirurg. Wij bieden eenvoudige kaakchirurgische behandelingen onder narcose aan. Hiervoor heeft de kliniek een goede samenwerking met Anesthesia and Intensive Care Services (AIC). AIC is gespecialiseerd om op het vlak van anesthesiologie hoogwaardige zorg te leveren. Er is een mobiel anesthesieteam op onze locatie aanwezig dat hiervoor zorgt. 

Intake
Tijdens het intakeconsult bespreken wij uw wensen. Samen kijken wij naar de behandeling die het beste bij uw situatie past. Tijdens dit intakegesprek voeren wij geen behandeling uit.

Medische vragenlijst
Indien wij gezamenlijk besluiten tot behandeling onder narcose, dient u eerst een medische vragenlijst in te vullen. Aan de hand hiervan beoordelen wij in hoeverre u geschikt bent voor een behandeling onder narcose. Als blijkt dat u hiervoor geschikt bent, maken wij een afspraak voor de behandeling.

Kosten
De kliniek werkt met vaste tarieven die zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor de kosten van de narcose moeten wij eerst een machtiging bij uw verzekering aanvragen. Het is afhankelijk van de behandeling en uw verzekering in hoeverre uw zorgverzekeraar de kosten niet, gedeeltelijk of geheel vergoed. Indien uw zorgverzekeraar niet bereid is de narcose te vergoeden, kunt u overwegen deze zelf te bekostigen.

Wachttijd narcose
Er zijn geen wachttijden voor behandelingen onder narcose. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.