Angstbegeleiding

Verwijsredenen doelgroep volwassenen:

Specifieke fobie
Sommige mensen zijn zo angstig voor een voorwerp of situatie, dat het hun dagelijks leven ernstig beïnvloedt. Ze vermijden de confrontatie met een dergelijk voorwerp of doorstaan de situatie met extreem veel angst. Ze lijden hier ernstig onder, maar wanneer ze niet in de angstwekkende situatie zitten zijn ze totaal niet angstig. Ook zien ze in dat hun angst niet reëel is. De situatie of het voorwerp leveren feitelijk geen gevaar op. We spreken dan van een specifieke fobie. Bij SBT richten we ons op de tandartsfobie. De situatie of voorwerpen die angst oproepen hebben dan te maken met de tandartsbehandeling.

Trauma gerelateerde angst
Wanneer men een ingrijpende of schokkende gebeurtenis meemaakt, kan dit er op een later moment voor zorgen dat de gebeurtenis steeds weer opnieuw wordt afgespeeld in gedachten of dromen. Het lijkt of men de situatie opnieuw meemaakt. Dit worden herbelevingen genoemd. De nare gebeurtenis kan betrekking hebben op een situatie in de tandheelkunde, maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld geweld, oorlog, misbruik). Mensen met een PTSS (Posttraumatische stressstoornis) zullen proberen de situaties die herbelevingen oproepen zo veel mogelijk uit de weg te gaan. Ook in de tandartsstoel kunnen herbelevingen optreden. Deze kunnen een angstbehandeling in de weg staan.

Verhoogde kokhalsneiging
Kokhalzen is eenzelfde soort beschermingsmechanisme als hoesten. Wanneer er “een vreemd voorwerp” in de buurt van de luchtpijp komt, zal het lichaam zijn best doen het eruit te werken. Deze reflex noemen we kokhalzen. Het is mogelijk dat deze reflex in de loop van tijd ernstig versterkt en geen “normale” functie meer heeft. Het punt waarop je begint te kokhalzen komt dan steeds verder voor in de mond te liggen, ver van de oorspronkelijke locatie bij de luchtpijp. Dit kan een tandheelkundige behandeling ernstig in de weg staan. We noemen dit een verhoogde kokhalsneiging.

Totaalextractie en noodprothese
Wanneer de gebitssituatie zo slecht is, dat behoud van tanden en kiezen niet meer mogelijk is, wordt er voor gekozen alle tanden en kiezen te verwijderen en een noodprothese (kunstgebit) te maken. Meer informatie hierover vindt u in de folder over de noodprothese.

De Kliniek voor Kaakchirurgie

Wij staan voor u klaar!