Implantaat Plaatsing

Als u een tand of kies mist of tobt met uw kunstgebit, kan het plaatsen van een of meerdere implantaten een goede oplossing zijn. Een implantaat is een schroefvormige kunstwortel die onder plaatselijke verdoving in de kaak wordt geplaatst. Nadat het kaakbot zich gehecht heeft aan het implantaat kan hierop een kroon, brug of bijvoorbeeld een klikprothese worden vervaardigd. Als er weinig bot aanwezig is, is soms een extra ingreep nodig om voor voldoende hechting van het implantaat te zorgen.

De kosten van een implantaatbehandeling zijn afhankelijk van de omvang van de behandeling. Er zal altijd eerst een kostenbegroting worden gemaakt.

Mist u 1 of meerdere tanden dan worden implantaten niet vergoed vanuit het basispakket. Vergoeding van (een deel van) de kosten kan dan uit uw aanvullende tandartsverzekering komen. Uitzondering hierop kan zijn als de tanden nooit zijn aangelegd of als het missen van de tand in het front is. De behandelaar kan dan toestemming voor vergoeding aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

De vergoeding van een klikgebit zit onder bepaalde omstandigheden wel in het basispakket maar ook hiervoor moet vooraf toestemming worden gevraagd bij uw zorgverzekeraar. Is het eigen risico in dat jaar nog niet verbruikt dan wordt dat eerst aangesproken.

Voor meer informatie omtrent vergoedingen kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wilt u informatie over wat u moet doen na een kaakchirurgische behandeling, lees dan de brochure “Zorg na een kaakchirurgische behandeling”.

De Kliniek voor Kaakchirurgie

Wij staan voor u klaar!