Kosten

Facturering
Declaratie bij uw zorgverzekeraar
Indien uw zorgverzekeraar onze nota niet rechtstreeks vergoedt, ontvangt u een rekening van Infomedics. Deze rekening kunt u direct bij uw zorgverzekeraar indienen. Afhankelijk van uw polis krijgt u een vergoeding van uw zorgverzekeraar die kan variëren van 65%-100%. Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden (vrijwillig) eigen risico vult u zelf aan.

Hoe gaat u na de uitkering van vergoeding van de zorgverzekeraar verder?
U maakt de uitkering van de vergoeding direct over aan ons. Dit is het bedrag dat u vergoed heeft gekregen van uw zorgverzekeraar en uw ingehouden eigen risico. U stuurt per post of per e-mail de afrekenspecificatie van uw zorgverzekeraar naar ons. Wij verifiëren de afrekenspecificatie en stellen u vervolgens vrij van het niet vergoede deel van de zorgverzekeraar ook wel eigen bijdrage genoemd. Dit betekent dat als bijvoorbeeld maar 75% van de totale nota vergoed krijgt van uw verzekering, u ons ook maar 75% hoeft te betalen. Bij de Kliniek voor Kaakchirurgie zien wij dus af van uw eigen bijdrage, deze hoeft u dus niet te betalen.

Let op: de eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Het eigen risico zult u altijd, ongeacht waar u behandeld bent, zelf moeten betalen.

Verzekerde zorg
Kaakchirurgische ingrepen vallen over het algemeen onder de basisverzekering. Dit betekent dat u in principe alleen uw eigen risico hoeft te betalen. In 2022 bedraagt het verplichte eigen risico €385. Het is mogelijk dat uw eigen risico hoger is. Dit komt doordat u daar bij het afsluiten van uw verzekering zelf voor heeft gekozen.

Kosten behandelingen
Onze kliniek heeft niet met alle zorgverzekeraars een zorgcontract. Indien uw verzekeraar géén contract met ons heeft afgesloten, dan betaalt u bij ons ook niet meer dan bij een instelling met wie uw verzekeraar wel zorgcontracten heeft. Bij ons hoeft u uw eigen bijdrage niet te betalen. Dit is iets anders dan uw eigen risico. Wilt u meer lezen over de eigen bijdrage? Lees hieronder verder voor meer informatie.

Onverzekerde zorg
De kliniek levert ook onverzekerde zorg. Dit zijn behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Een voorbeeld van onverzekerde zorg betreft de plaatsing van tandimplantaten, ook wel implantologie genoemd.

Deze behandelingen betaalt u volledig zelf. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u proberen om een deel van de kosten via deze aanvullende verzekering terug te vorderen bij uw zorgverzekeraar.

Machtiging 
Voor sommige behandelingen heeft u speciale toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Dit heet ook wel een machtiging. Als de zorgverzekeraar de toestemming verleent, krijgt u de kosten vergoed. De kliniek helpt u hierbij en vraagt deze machtiging voor u aan.

Tarieven
De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Een overzicht van de tarieven vindt u hier.

Meer weten over de kliniek voor kaakchirurgie

De Kliniek voor Kaakchirurgie

Wij staan voor u klaar!