Deelname aan kwaliteitsonderzoek

 

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van zorg van De Kliniek Voor Kaakchirurgie is het mogelijk dat u als patiënt voor en/of na de behandeling per e-mail en/of schriftelijk wordt benaderd voor kwaliteitsonderzoeken. Bosgra Onderzoek voert dit onderzoek uit in opdracht van De Kliniek Voor Kaakchirurgie en is een ISO 20252 gecertificeerd bureau voor zorgonderzoek. Zij gaan zeer zorgvuldig om met uw patiëntgegevens en houden zich daarbij aan de wet en aan de bovenwettelijke eisen van Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wordt gegarandeerd door de ISO 20252:2019 certificering, dé ISO standaard voor onderzoeksbureau’s wereldwijd met een zeer streng privacy- en informatiebeveiligingsstuk. Alleen de strikt voor het onderzoek benodigde gegevens worden gebruikt. Voor meer informatie over uw privacy kunt u terecht op onze website: www.bosgraonderzoek.nl/overons/privacy/Indien u bezwaar heeft tegen deelname aan deze kwaliteitsonderzoeken, dan kunt u dat aan
onze baliemedewerkers doorgeven. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met: Klantenservice@bosgraonderzoek.nl 

of kijken op: https://www.bosgraonderzoek.nl/contact/veelgesteldevragen/.

Informed consent

Om de kwaliteit van de zorg van De Kliniek Voor Kaakchirurgie te verbeteren, voert het ISO 20252 gecertificeerde onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek kwaliteitsonderzoeken uit namens ons. Bij deze stemt u er mee in dat u als patiënt mogelijk voor en/of na de behandeling per e-mail en/of schriftelijk zal worden benaderd om deel te nemen aan deze kwaliteitsonderzoeken. Bosgra Onderzoek garandeert u dat zij uiterst zorgvuldig zullen omgaan met uw persoonsgegevens en dat zij zich zullen houden aan de wet en de bovenwettelijke eisen die worden gesteld door Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wordt gegarandeerd door de ISO 20252:2019 certificering. Dit is de ISO standaard voor onderzoeksbureau’s wereldwijd, die tevens is voorzien van een zeer streng privacy- en informatiebeveiligingsstuk. Bosgra Onderzoek zal enkel gebruik maken van de gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van het kwaliteitsonderzoek. Mocht het zo zijn dat u bezwaar heeft tegen deelname hieraan, dan heeft u de mogelijkheid om dit kenbaar te maken bij één van onze baliemedewerkers.