Deelname aan kwaliteitsonderzoek

 

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van zorg van De Kliniek Voor Kaakchirurgie is het mogelijk dat u als patiënt voor en/of na de behandeling per e-mail en/of schriftelijk wordt benaderd voor kwaliteitsonderzoeken. Bosgra Onderzoek voert dit onderzoek uit in opdracht van De Kliniek Voor Kaakchirurgie en is een ISO 20252 gecertificeerd bureau voor zorgonderzoek. Zij gaan zeer zorgvuldig om met uw patiëntgegevens en houden zich daarbij aan de wet en aan de bovenwettelijke eisen van Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wordt gegarandeerd door de ISO 20252:2019 certificering, dé ISO standaard voor onderzoeksbureau’s wereldwijd met een zeer streng privacy- en informatiebeveiligingsstuk. Alleen de strikt voor het onderzoek benodigde gegevens worden gebruikt. Voor meer informatie over uw privacy kunt u terecht op onze website: www.bosgraonderzoek.nl/overons/privacy/Indien u bezwaar heeft tegen deelname aan deze kwaliteitsonderzoeken, dan kunt u dat aan
onze baliemedewerkers doorgeven. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met: Klantenservice@bosgraonderzoek.nl 

of kijken op: https://www.bosgraonderzoek.nl/contact/veelgesteldevragen/.

Informed consent

Om de kwaliteit van de zorg van De Kliniek Voor Kaakchirurgie te verbeteren, voert het ISO 20252 gecertificeerde onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek kwaliteitsonderzoeken uit namens ons. Bij deze stemt u er mee in dat u als patiënt mogelijk voor en/of na de behandeling per e-mail en/of schriftelijk zal worden benaderd om deel te nemen aan deze kwaliteitsonderzoeken. Bosgra Onderzoek garandeert u dat zij uiterst zorgvuldig zullen omgaan met uw persoonsgegevens en dat zij zich zullen houden aan de wet en de bovenwettelijke eisen die worden gesteld door Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wordt gegarandeerd door de ISO 20252:2019 certificering. Dit is de ISO standaard voor onderzoeksbureau’s wereldwijd, die tevens is voorzien van een zeer streng privacy- en informatiebeveiligingsstuk. Bosgra Onderzoek zal enkel gebruik maken van de gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van het kwaliteitsonderzoek. Mocht het zo zijn dat u bezwaar heeft tegen deelname hieraan, dan heeft u de mogelijkheid om dit kenbaar te maken bij één van onze baliemedewerkers.

Samenvatting patiëntervaringsonderzoek

De Kliniek voor Kaakchirurgie wil graag weten hoe haar patiënten de kwaliteit van zorg ervaren. Dit wordt gemeten met het patiëntervaringsonderzoek KliniekenMonitor gecombineerd met de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg), uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek. Door middel van dit onderzoek krijgt De Kliniek voor Kaakchirurgie meer inzicht in de ervaringen van haar patiënten. Deze inzichten worden gebruikt om de kwaliteit en veiligheid van zorg waar mogelijk verder te verbeteren.

Voor het onderzoek van 1 december 2022 t/m 31 mei 2023 hebben 203 patiënten hun mening gegeven.

Dit zijn de resultaten van de kernvragen:

Patiëntervaringsonderzoek KliniekenMonitorDe Kliniek voor Kaakchirurgie
Informatievoorziening voorafgaand aan de behandeling8,5
Bejegening door de behandelaar9,1
Behandeling9,0
Nazorg8,4
Totaalindruk van de kliniek8,9
Net Promotor Score67 (71-4)
Uitgevoerd doorBosgra Onderzoek

 

De rapportcijfers variëren van een 8,4 tot een 9,1, waarbij de bejegening het hoogst scoort.

De belangrijkste positieve punten in dit onderzoek zijn het vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners, het goed luisteren, de bejegening, de behandeling en de begrijpelijke uitleg.

Enkele quotes uit het onderzoek:

“Er was veel begrip voor mijn conditie, ik ben gedeeltelijk gehandicapt. Er werd volop meegewerkt om de behandeling zo fijn mogelijk voor mij te doen. Klasse!”

“Fijne communicatie, er werd tijd genomen om alles uit te leggen en de behandeling zorgvuldig aan te pakken.”

“Ik ben erg onder de indruk van de vriendelijkheid van de assistenten en de kaakchirurg die mij hielpen. Allemaal even aardig en een soepel geoliede machine waarbij alles op elkaar goed leek afgestemd. Ik heb geen verbeterpunten alleen een groot compliment voor jullie!!!”

“Ik was bij de eerste afspraak erg gespannen, er was nog niet eerder een (verstands)kies getrokken en ik heb ook niet eerder een verdoving gehad. De kaakchirurg merkte mijn spanning op en vroeg of het ging. Hij stelde me goed op mijn gemak en de assistent ging hier ook in mee, ondanks de spanning was de sfeer erg fijn. De behandeling ging snel en de tweede keer ging ook prima.”

“Zag van tevoren toch wel wat op tegen de behandeling. Echter door de vriendelijkheid, duidelijke uitleg vooraf en tijdens over wat er ging gebeuren en de hele manier van handelen bleek dat nergens voor nodig. Ook fijn om de nazorg op papier mee naar huis te krijgen. Blij dat ik door jullie geholpen ben. Top!”

De Kliniek voor Kaakchirurgie

Wij staan voor u klaar!