Chirurgische verwijdering
van tanden en kiezen

Er zijn verschillende redenen om een tand of kies te verwijderen. Meestal gaat het hierbij om verstandskiezen, wortelresten, afgebroken of niet doorgebroken gebitselementen.

Vaak trekt uw eigen tandarts een gebitselement zelf. Als de kans op infectie groot is of als een kies bijvoorbeeld erg diep ligt, wat soms het geval kan zijn bij verstandskiezen, verwijst uw tandarts u door naar een kaakchirurg.

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Meestal wordt de tand of kies er in zijn geheel uitgehaald maar soms kan het beter zijn het gebitselement er in delen uit te halen, bijvoorbeeld als deze erg vast zit.

Wilt u informatie over wat u moet doen na een kaakchirurgische behandeling, lees dan de brochure “Zorg na een kaakchirurgische behandeling”.

Meer weten over Chirurgische verwijdering van tanden en kiezen

De Kliniek voor Kaakchirurgie

Wij staan voor u klaar!