Klachtbehandeling

Bent u niet tevreden?
Bespreek het eerst met uw behandelaar.

De meeste patiënten zijn tevreden over hun behandelaar. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw behandelaar bespreekt.

Gesprek
Een gesprek met uw behandelaar kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw behandelaar krijgt dan de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling en gang van zaken uit te leggen. Meestal is een gesprek afdoende en wordt er samen tot een oplossing gekomen.

Second opinion
Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om aan een andere behandelaar een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een behandelaar die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw behandelaar om het eigen standpunt te heroverwegen.

Klachtenregeling
Als u er met uw behandelaar toch niet uitkomt én uw behandelaar is lid van de ANT, dan kunt u kosteloos gebruik maken van de ANT klachtenregeling.
De ANT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw behandelaar.
De ANT klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de ANT Klachtenonderzoekscommissie.

Informatie en bereikbaarheid
Het Bureau klachtbehandeling is bij voorkeur per e-mail bereikbaar op klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl

Wilt u een brief sturen dan kan dit naar onderstaand adres:
Bureau klachtbehandeling ANT
Margriettoren 9e etage
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam

Bureau klachtbehandeling is ook te bereiken op het telefoonnummer: 020-2374750

De ANT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en door de Consumentenbond goedgekeurd.

Geschillencommissie
Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschillen- instantie Mondzorg is € 75,- griffiegeld verschuldigd.

Meer informatie en openingstijden vindt u op www.ant-tandartsen.nl/patienten