Over Stichting Bijzondere Tandheelkunde

De Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) is een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT), gespecialiseerd in de tandheelkundige behandeling van bijzondere patiëntengroepen.

De mondzorg is “bijzonder” doordat de moeilijkheidsgraad van de behandelingen dan wel de omstandigheden waaronder de zorg verleend moet worden zodanig zijn, dat specifieke deskundigheid, vaardigheden, faciliteiten en/ of ondersteuning noodzakelijk zijn en deze hulp niet in een huispraktijk van een tandarts kan worden verleend.

We werken met multidisciplinaire behandelteams. Als het voor een goed verloop van de behandeling nodig is, kunnen ook andere deskundigen bij de behandeling worden ingeschakeld, zoals een kaakchirurg, KNO-arts, orthodontist, tandarts-implantoloog, endodontoloog of parodontoloog.

Bij SBT werken gedifferentieerde tandartsen die na hun tandartsopleiding een extra opleiding hebben gevolgd voor de behandeling van specifieke problemen of bijzondere patiëntengroepen.

SBT kent meerder differentiaties. In de Kliniek voor Kaakchirurgie Haarlemmermeer zijn 2 van deze differentiaties gehuisvest: Angstbegeleiding en Maxillo-faciale Prothetiek (MFP).

Op onze hoofdlocatie in Amsterdam zijn naast deze differentiaties de volgende differentiaties aanwezig: tandarts gehandicaptenzorg, tandarts-pedodontoloog, tandarts-gnatholoog, en tandarts gerodontologie (ouderen).

SBT mag de zorg alleen verlenen als u verwezen bent door uw tandarts, huisarts, medisch specialist, tandheelkundig specialist of psycholoog en als uw problematiek binnen de indicaties voor Bijzondere Tandheelkunde vallen. Meestal moet uw zorgverzekeraar vooraf toestemming geven voor behandeling bij SBT, dit bespreekt de tandarts met u.

Meer weten over de Stichting Bijzondere Tandheelkunde?