Klachtbehandeling

Bent u niet tevreden?
Bespreek het eerst met uw behandelaar.

De meeste patiënten zijn tevreden over hun behandelaar. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw behandelaar bespreekt.

Gesprek
Een gesprek met uw behandelaar kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw behandelaar krijgt dan de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling en gang van zaken uit te leggen. Meestal is een gesprek afdoende en wordt er samen tot een oplossing gekomen.

Second opinion
Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om aan een andere behandelaar een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een behandelaar die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw behandelaar om het eigen standpunt te heroverwegen.

De Kliniek voor Kaakchirurgie

Wij staan voor u klaar!